aktuálně

Informace

Právě jste navštívili stránky věnované projektu ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM. Prostřednictvím těchto stránek vás pravidelně informujeme o stavu realizace projektu. V případě, že máte jakékoli nápady nebo připomínky k těmto stránkám, napište nám je na adresu projekt@apla-jm.cz .

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Dnem 29.2.2012 byla ukončena realizace projektu "Zaměstnávání lidí s autismem".

Po absolvování přípravných aktivit (viz. níže) vyvrcholila realizace tohoto projektu vytvořením pracovních míst pro vybrané účastníky projektu. Přímo v realizačním týmu projektu byly vytvořeny tři pracovní pozice pro poradce. Tito poradci pak vyhledávali pracovní příležitosti u externích zaměstnavatelů pro ostatní vybrané účastníky projektu, a to v rámci realizace klíčové aktivity "Vyhledávání pracovního místa". Na třech pracovních místech pro poradce/poradkyně se v průběhu realizace projektu vystřídalo 5 účastnic projektu z cílové skupiny pečujících osob.

Během závěrečné aktivity projektu, jímž bylo vlastní zaměstnání klientů u externích zaměstnavatelů se podařilo zaměstnat 5 klientů z první cílové skupiny klientů s PAS a 8 pečujících osob, tedy klientů z druhé cílové skupiny.

Projekt "Zaměstnávání lidís autismem" byl touto aktivitou ukončen. V současné době bude probíhat administrace projektu a vytváření závěrečné monitorovací zprávy. Po věcné stránce zhodnotila výstupy projektu metodika, která je v současné době v tisku a v elektronické podobě bude zveřejněna i na těchto stránkách.

Domníváme se, že projekt splnil své záměry a zkušenosti z jeho realizace pomohou i realizátorům dalších projektů s podobnou tématikou.

Realizace projektu Zaměstnávání lidí s autismem byla ke dni 29.2.2012 podle harmonogramu ukončena.

Název projektu: Zaměstnávání lidí s autismem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241 

Identifikace operačního pragramu a výzvy:

Číslo operačního programu: CZ 1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ. 1.04/3.3.05

Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo prioritní osy: 4.3

Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory: 4.3.3

Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Popis projektu


Hlavním cílem projektu je především zvýšit kvalitu života osob s poruchou autistického spektra a podpořit osoby pečující o osobu blízkou. Zvýšení kvality života znamená především podporu jejich integrace, případně plného začlenění do společnosti, čehož bude dosaženo umístěním cílových skupin na trh práce.

Cílové skupiny


Osoby s poruchou autistického spektra - Tato cílová skupina bude kontaktována prostřednictvím APLA-JM o.s. a prostřednictvím Speciálně pedagogického centra.

Osoby pečující o osobu blízkou - Osoby pečující o osobu blízkou, v případě tohoto projektu o osobu s poruchou autistického spektra (PAS), budou kontaktovány především prostřednictvím zaměstnanců a členů APLA-JM o.s., prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, spolupracujících organizací a prostřednictvím publicity projektu. Na výběru účastníků projektu se bude podílet APLA-JM o.s. a spolupracující organizace z řad poskytovatelů sociálních služeb.

Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.