home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Listopad 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

83

Když se honem běžíte postavit do krátké fronty, zničehožnic se pře vámi ukrutně prodlouží.

Informace o projektu

Realizace projektu Zaměstnávání lidí s autismem byla ke dni 29.2.2012 podle harmonogramu ukončena.

Název projektu: Zaměstnávání lidí s autismem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241 

Identifikace operačního pragramu a výzvy:

Číslo operačního programu: CZ 1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ. 1.04/3.3.05

Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo prioritní osy: 4.3

Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory: 4.3.3

Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Popis projektu


Hlavním cílem projektu je především zvýšit kvalitu života osob s poruchou autistického spektra a podpořit osoby pečující o osobu blízkou. Zvýšení kvality života znamená především podporu jejich integrace, případně plného začlenění do společnosti, čehož bude dosaženo umístěním cílových skupin na trh práce.

Cílové skupiny


Osoby s poruchou autistického spektra - Tato cílová skupina bude kontaktována prostřednictvím APLA-JM o.s. a prostřednictvím Speciálně pedagogického centra.

Osoby pečující o osobu blízkou - Osoby pečující o osobu blízkou, v případě tohoto projektu o osobu s poruchou autistického spektra (PAS), budou kontaktovány především prostřednictvím zaměstnanců a členů APLA-JM o.s., prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, spolupracujících organizací a prostřednictvím publicity projektu. Na výběru účastníků projektu se bude podílet APLA-JM o.s. a spolupracující organizace z řad poskytovatelů sociálních služeb.


Klíčové aktivity


Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika (pracovní psychodiagnostika) je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod zjistí co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace osob z cílových skupin pro jejich co možná nejoptimálnější začlenění na trh práce.

Místo na zkoušku

Tento proces slouží k motivaci osob s PAS a k předejití řadě komplikací, které by za běžných okolností mohly nastat.

Asistence

Asistent bude doprovázet klienta na diagnostiku, bude se mu věnovat během prvního týdne zaměstnání na zkoušku a během první týdne v následném, plnohodnotném zaměstnání. Po zbývající dobu bude na telefonu a bude schopen kdykoliv za klientem dojet a pomoci mu vyřešit potíže, do kterých se dostal, či vyřešit situaci, která je z pohledu klienta nezvladatelná.

Aktivizace, motivace

Aktivizační a motivační aktivity podpoří rozvoj osobnosti osob s PAS v oblasti sociálně komunikativní a připraví je na problémové životní situace; zlepší jejich orientaci na trhu práce a společně s novými praktickými dovednostmi vytvoří dobré předpoklady pro získání následného zaměstnání.

Vyhledávání pracovního místa

V rámci této aktivity budou v součinnosti s agenturou práce vyhledána místa přednostně pro osoby s PAS. Možní zaměstnavatelé budou nejprve seznámeni s celou problematikou osob s PAS, budou připraveni na možná rizika a budou obeznámeni s výsledky bilanční diagnostiky.

Řízení projektu a publicita

V rámci této aktivity realizační tým zabezpečí dodržení časového harmonogramu, rozpočtu projektu, vybere vhodné jedince s PAS, zabezpečí bilanční diagnostiku takto vzniklé cílové skupiny, bude koordinovat asistenční pomoc osobám s PAS a zajistí aktivizační a motivační část projektu.

Doplnění vzdělávacích požadavků a rekvalifikace

Tato klíčová aktivita se týká pouze druhé cílové skupiny (osoby pečující o osobu blízkou). Jejím cílem je umožnit osobách pečujícím o osobu blízkou doplnit si potřebné vzdělání, aby mohly plnohodnotně zastávat funkci poradců, tedy osob, které budou styčným bodem mezi první cílovou skupinou a zaměstnavateli.

Zpracování metodiky ve formě publikace

V rámci této klíčové aktivity bude zpracována metodika postupu zaměstnávání osob s PAS. Bude shrnovat veškerá specifika této cílové skupiny, popisovat nejoptimálnější přístup k osobám s PAS během bilanční diagnostiky, při docházení na místo zaměstnání na zkoušku, souběžné aktivizace a motivačního školení a následného vlastního zaměstnání.

Cíl projektu


Projekt je naprosto průlomový. Dle statistik by mělo být jen na území jižní Moravy 3,5 tisíce lidí s PAS, u pouhého zlomku již byly poruchy autistického spektra objeveny. Každým rokem je diagnostikováno více a více osob s PAS a z tohoto pohledu je potřebnost projektu, jenž pomůže nastavit postupy při zaměstnávání lidí s autismem, zcela zřejmá. 
 

KomentářeČlánek zatím nebyl komentován přidat komentář
 
Poslední aktualizace 15.11.2017 09:00:28 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.