home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Listopad 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

91

Potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete.

Čtenář si může vypůjčit nejvýše pět knih po dobu jednoho měsíce. V odůvodněných případech může mít čtenář půjčeno i více knih.

Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení výpůjčky je možné pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, účtují se poplatky z prodlení. Vypůjčený dokument nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy ho má půjčený.

Čtenář je povinen bezodkladně ohlásit ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhodují pracovnice APLA-JM o.s.

Pracovnice APLA-JM o.s. jsou oprávněny odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád - poškozují knihy, nedodržují výpůjční dobu, odmítají zaplatit sankční poplatky.

Čtenáři jsou povinni řídit se výpůjčním řádem. Jsou povinni podrobit se opatřením, která jsou stanovena v zájmu ochrany majetku knihovny.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. V případě překročení zaplatí čtenář sankční poplatek: po uplynutí jednoho měsíce bez písemného upozornění 20,-Kč, 2. upomínka (po dalších 31 dnech ) 30,-Kč, 3. upomínka (po dalších 31 dnech) 50,-Kč. Jestliže se čtenář dostaví po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínky, hradí bez dalšího písemného upomínání 100,-Kč. Poté se řeší vyřízení pohledávky právní cestou se sankčním poplatkem 100,-Kč. 

Při ztrátě knihy nebo jejím poškození rozhoduje o způsobu náhrady knihovna. Může požadovat nepoškozený výtisk téhož díla nebo finanční náhradu v plné výši. Zároveň je čtenář povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 50,-Kč. Při ztrátě vzácné nebo těžko nahraditelné knihy zaplatí čtenář cenu fotokopie knihy.

Do výpůjčního deníku zapíší pracovnice APLA-JM o.s. název a pořadové číslo knihy, datum výpůjčky a jméno čtenáře. Knihy se půjčují proti podpisu.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, popř. uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do knihy zasahovat.


Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí je nová česká knížku oautismu, která vyšla vlastním nákladem autorky.Jedná se o skutečný příběh autistické slečny Marianky, její rodiny adalších rodin dětí s autismem.

Vyprávění se svým typickým černočerným humorem sepsala a sezbírala EvaLinhartová, maminka Marianky. Jedná se o autentické texty, které vzniklypůvodně jako jakási forma terapie, sdílení mezi rodiči dětí na autistickém spektru.

První díl knihy je věnován rodičům autistických dětí, kteří se s menšími či většími obtížemi vyrovnávají s psychickou zátěží pramenící z nelehké životní situace.

DÍL I. Perpetuum autile: mozaika nevšedních zážitků rodičů "autíků" otevírádveře do zákulisí "autisvěta". Mix naděje, zoufalství, pocitů viny zvlastního selhání je okořeněn humorem autorky, matky autistické Marianky.

Následující DÍL II. - Marianka sděluje: třináctiletá Marianka vám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí, co je a co nenídůležité a proč je divné, že nejste jako ona.

Vážení přátelé, milí rodiče.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. vstupuje do devátého roku své existence. V loňském roce jsem upozorňoval na nutnost, připravit se na mnohem problematičtější situaci ve financování naší bohulibé činnosti. Realita v uplynulém roce byla možná ještě komplikovanější, než jsme očekávali. Přesto jsme přežili. Přežili jsme super volební rok, což není legrace, protože jsme museli navázat nové kontakty s novými politiky.

Podařilo se udržet služby Osobní asistence a Odborné sociální poradenství,  znovu obnovit zájmové kroužky, uspořádat výlety, tábory atd. Zahájili jsme velmi zajímavý a důležitý projekt Zaměstnávání lidí s autismem. Je třeba velmi poděkovat našim  mladým spolupracovnicím,  Pavle Krňávkové a Martině Prchalové, které se s optimismem zapojily do aktivit Aply a jejichž projekty nám přinesly peníze, bez nichž to nejde. Velmi bych si přál, aby jejich nadšení pro věc vydrželo.

Dne 27.12.2010 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uskutečnil benefiční koncert, který uspořádala politická strana Věci veřejné. Výtěžek z koncertu bude věnován Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. Koncert zaštítil a osobně se ho zúčastnil Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mgr.Josef Dobeš.

Galerii fotografií (která bude postupně doplňována) najdete po rozkliknutí následujícího obrázku.

Provoz kanceláře končí 17.12.2010 a začíná 3.1.2011.

Děkujeme za pochopení,

kancelář APLA - JM

Dne 27.12.2010 v 16,30 hod. pořádá politická strana Věci veřejné  v katedrále na Petrově charitativní vánoční koncert, jehož výtěžek bude věnován Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. Záštitu nad koncertem převzal a koncertu se i osobně zúčastní Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mgr. Josef Dobeš.

České i zahraniční koledy a klasickou vánoční hudbu přednese Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno - KANTILÉNA.

Koncertu se zúčastní i významní hosté. Svou účast již potvrdil biskup brněnský, Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Vstupné je dobrovolné a jak již bylo zmíněno, výtěžek bude věnován naší organizaci.

Rád bych Vás srdečně pozval na tuto mimořádnou akci i jménem všech členů, zaměstnanců a příznivců občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM!

Roman Turský, ředitel APLA-JM

Server Aktualne.cz zveřejnil následující článek, týkající se autismu: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=685234

Dne 13. 11. 2010 odvysílala TV Nova  reportáž o jedné z našich klientek, která se dostala do závažné situace - viz článek TISKOVÁ ZPRÁVA APLA - JM A REPORTÁŽ TV NOVA. Prostřednictvím následujího odkazu můžete avizovanou reportáž zhlédnout. Jedná se zhruba o 11 minutu celého vysílání.

http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-13-11-2010.html?s=0

V sobotu 13. listopadu byly v prostorách PdF MU k vidění dokumenty o životě s autismem. Této příležitosti využili zájemci z řad rodičů, studentů, odborníků, pedagogů, osobních asistentů, dobrovolníků, ale také laické veřejnosti. Vysoká účast potvrdila vzrůstající zájem o informace z této oblasti. 

V dopoledních projekcích jsme se seznámili s podmínkami života rodin s dětmi s PAS v Číně a mohli je pak porovnat s péčí o děti i dospělé osoby s PAS v České republice, konkrétně v Praze. Odpolední blok byl věnován pohledu do života dospělých lidí  se savant syndromem, tedy lidí s geniálními schopnostmi. Filmy nás seznámili s Kimem Peekem, který se stal predobrazem slavného Rainmana a Danielem Tammetem, dospělým mužem s Aspergerovým syndromem. Měli jsme tak možnost porovnat úskalí života osob s autismem v raném i dospělém věku, problémy lidí s dětským autismem i Aspergerovým syndromem.

Paní Pokludová, maminka chlapce s nízko funkčním autismem, se s námi podělila o své zkušenosti s využíváním kompenzačních pomůcek  pro svého Adámka.

Prezentace je ke stažení zde.

Následující ...
 
Poslední aktualizace 15.11.2017 09:00:28 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.