home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Listopad 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

133

80% státní zkoušky se skládá z obsahu přednášky, kterou jste vynechali, a týká se knihy, kterou jste nečetli.

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR  

K příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá právě na den 5. prosince, děkujeme všem dobrovolníkům APLA-JM, kteří s námi spolupracují.  Bez vás, dobrovolníků APLA-JM, by se neobešly aktivity jako sobotní výlety, letní pobytové či příměstské tábory pro lidi s PAS a propagační činnost usilující o osvětu problematiky poruch autistického spektra. Vaší pomoci si nesmírně vážíme, děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci!  

Tým pracovníků Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM

 

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ a SŠ, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky správně hodnotit vývojovou úroveň žáka a jeho dovednosti v oblasti, pro kterou je pomůcka určena.  Vysvětlit nutnost vytváření speciálních pomůcek pro žáky s PAS. Naučit pedagogické pracovníky využívat systematickou podporu žáků formou speciálních pomůcek připravených dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Frekventant kurzu si zhotoví pod odborným vedením konkrétní pomůcky pro svého žáka (materiál na výrobu pomůcek je v ceně kurzu). Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů.

Program:

Speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjištění vývojové úrovně; používané strategie při výrobě pomůcek.

Typy pomůcek, pomůcky z různých oblastí rozvoje jedince.

Kroky vedoucí k tvorbě pomůcky.

Konkrétní realizace pomůcky, zhodnocení funkčnosti pomůcky.

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.700,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit frekventanty s oblastmi rozvoje z hlediska sociálního chování, se základními metodami a se specifickými pomůckami při nácviku sociálního chování u dětí s PAS. Uvést možnosti nácviku sociálních dovedností v domácím prostředí, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

Program:

Ohodnocení sociálních dovedností, oblasti rozvoje v rámci sociální kompetence.

Metody a strategie nácviku – paralelní aktivity, střídavé činnosti, společenské hry, pracovní listy, vizualizace, procesuální schéma, obrázkový scénář, sociální příběh aj.

Využití pomůcek, her, hraček aj. k rozvoji sociální kompetence.

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: psychologové, speciální pedagogové, pedagogičtí pracovníci ze ŠPZ, ŠPP a všichni, kteří se o problematiku zajímají

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními postupy při diagnostice u dětí s PAS;  se specifickými projevy chování u dětí s PAS, které se projevují také při jejich výchově a vzdělávání. Formou modelových kasuistik ukázat odlišnosti vývoje žáků s PAS a intaktní populace, seznámit účastníky se specifiky diagnostiky u dětí s PAS a rámcově je též seznámit s používanými diagnostickými nástroji. Zdůraznit možnosti podpory rodin dětí s PAS, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu.

Program:

Definice PAS; PAS v historických souvislostech; etiologie PAS; epidemiologie PAS –přehled základních diagnóz; diferenciální diagnostika; komorbidita. Triáda symptomů, nespecifické rysy u dětí s PAS.

Specifika psychologického vyšetření u dětí s PAS. Specifika anamnézy u dětí s PAS. Diagnostické nástroje; psychoterapeutické přístupy. Možnosti podpory rodin dětí s PAS.

Modelové kasuistiky s ohledem na různý věk a přidružená postižení - videoukázky.

Konkrétní ukázky různých děl dětí a žáků s PAS.

Motivace a její význam u dětí s PAS.

Cena: 1.500,-

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na mikulášské setkání, které se uskuteční dne 5. prosince 2011 v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, od 13.30 do 15.30 v malém sále.

Seznámíte se blíže se zaměstnanci  APLA JM o.s. a budete mít možnost sdílet s ostatními rodiči svoje starosti, zkušenosti... nebo si jen společně s popovídáme. Vezměte s sebou děti, protože je navštíví Mikuláš :-)

Nahlaste prosím předem, zda přijdete s dětmi, abychom mohli zajistit dostatečný počet asistentů. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi! Zaměstnanci Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.!    

Projekt Zaměstnávání lidí s autismem je zaměřen na dva stěžejní cíle - první zvýšit kvalitu života osob s poruchou autistického spetra (tj. první cílová skupina) a druhý podpořit osoby pečující o osobu blízkou. První cíl se snažíme realizovat prostřednictvím klíčových aktivit, které ve své komplexnosti mají být základnou pro rozvoj osobnosti osob s PAS, mají sloužit jako odrazový můstek při uplatňování na trhu práce, což je náš prvořadý cíl - vytvořit ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli adekvátní podmínky pro zaměstnání osob s PAS.

Druhým cílem, jak již zmíněno, je podpora druhé cílové skupiny neboli osob pečující o osobu blízkou. I zde se opíráme o klíčové aktivity, které otestovaly schopnosti a dovednosti všech zúčastněných. Úspěchem, kterého se nám podařilo dosáhnout, a to jak v případě první či druhé cílové skupiny, je oslovení a následné získání právě takových potencionálních zaměstnavatelů, kteří vytvořili takové pracovní podmínky, díky kterým se mohou realizovat jak naši klienti tak i maminky, tj. druhá cílová skupina.

Budoucí zaměstnavatelé, především jejich angažovanost v projektu, jsou mimo jiné také možností jak šírit povědomí nejen o existenci autismu,ale také o existenci projektu Zaměstnávání lidí s autismem, což ve finální fázi znamená seberalizaci první i druhé cílové skupiny a také vyzkoušení si nově získaných, ale i naučených dovedností a schopností v praxi. Určitým dílem si tento poslední krok naši klienti vyzkoušeli již při jednotlivých klíčových aktivitách. A to z toho důvodu, že v sobě zahrnují jak složku teoretickou tak i praktickou.

Ovšem samotného pracovního procesu neboli zaměstnání se zúčastní ze všech původních 20 klientů jen klientů 5. Nicméně hlavním zaměřením jednotlvých aktivit, který je zároveň pilířem projektu Zaměstnávání lidí s autismem, je snaha o zkvalitnění života osob s poruchou autistického spetra a osob pečující o osobu blízkou.

Po ukončení klíčové aktivity Aktivizace a motivace je v současné době realizovaná aktivita Vyhledávání místa na zkoušku a samotné zaměstnání jak pro první (tj. osoby s poruchou autistického spetra) tak i pro druhou cílovou skupinu (tj. osoby pečující o osobu blízkou).

Daří se nám ve spolupráci s externími zaměstnavateli vytvářet vhodná pracovní prostředí, kde se mohou naši klienti seberealizovat, kde mohou uplatnit získané znalosti při práci s inzeráty, při práci s pracovními servery atd. Kromě těchto dovedností si mohou vyzkoušet také obranné mechanismy, které napomáhají našim klientům vypořádat se s neúspěchem při hledání zaměstnání.

Se stejným úspěchem se nám daří i v případě druhé cílové skupiny a to prostřednictvím rozšíření počtu externích zaměstnavatelů.

Klíčová aktivita Vyhledávání pracovního místa neboli měsíční stáž vychází z výsledků podpůrných terapií Aktivizace a motivace a zúčastní se jí celkem 15 klientů. Jejím pokračováním je pak samotné pracovní místo, tj. zaměstnání, a to pro 5 klientů s poruchou autistického spetra. Úspěchu, kterého jsme dosáhli, bylo vytvoření pracovního místa pro 5 našich klientů, ale předně to, že tito klienti dostanou možnost vlastní seberealizace, což považujeme za stěžejní cíl naší práce.

Je přirozené, že tyto aktivity se vzájemně domluví, stejně jako fakt, že probíhají u stejného zaměstnavatele. Bylo by velmi nesmyslné přerušit pouto a důvěru, která byla navázána mezi klientem a jeho zaměstnavatelem, obzvláště když mezi nimi vládne spokojenost a naprosté porozumění věcí.

Je velice obtížné najít takové zaměstnavatele, kteří dovedou pochopit složitost problematiky autismu a samotného zaměstnání lidí s autismem. Nám se ale tento krok podařil a věříme, že výsledné zkušenosti použijeme nejen při sepsání závěrečné metodiky, která je výsledkem celého projektu, ale především že získáné zkušenosti obohatí i další organizace, které se věnují stejné problematice.

Tak jako je obtížné vytvořit pracovní místo pro klienty s poruchou autistického spektra, je neméně složité zaměstnat osoby pečující o osobu blízkou. Důvodu je hned několik, ale z těch nejzákladnějších: péče o postižené dítě a s tím spojené komplikovanosti, dojíždění, pracovní zázemí atd. Ovšem i přes tyto a další útrapy se nám podařilo uspět a být nápomocni při možnosti seberealizace všech z druhé cílové skupiny, tj. osob pečujících o osobu blízkou.

Následující ...
 
Poslední aktualizace 15.11.2017 09:00:28 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.