VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI

Turský Roman17.01.2012, 09:40:00
Podle rozsahu potřebné pomoci a věku žadatele se stanoví stupeň závislosti, který je spojen s finančním příspěvkem. Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Výše přípěvku dle jednotlivých stupňů závislosti je tedy následující:

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
  • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby
  • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb
  • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb
  • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 
 
Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
  • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
  • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb
  • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb
  • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 
 
Výše příspěvku dle jednotlivých stupňů závislosti je tedy následující:
 
A)  Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc:
 

I. stupeň (lehká závislost)                  3 000 Kč

II. stupeň (středně těžká závislost)   6 000 Kč

III. stupeň (těžká závislost)                9 000 Kč

IV. stupeň (úplná závislost)             12 000 Kč

 
B)  Výše příspěvku pro osoby nad 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc:
 

I. stupeň (lehká závislost)                     800 Kč

II. stupeň (středně těžká závislost)   4 000 Kč

III. stupeň (těžká závislost)                8 000 Kč

IV.  stupeň (úplná závislost)             12 000 Kč

Tento text si můžete stáhnout ve formátu PDF pro tisk z přílohy tohoto článku.